Thứ 407172019

Last update04:10:50 PM

Trung tâm CNTT Tài nguyên Môi trường Hà Nội với Công tác đo đạc bản đồ và cắm mốc giới

Trung tâm CNTT Tài nguyên Môi trường Hà Nội thực hiện các hoạt động về đo đạc bản đồ theo giấy phép số 1142 do Cục Đo đạc bản đồ cấp ngày 06/1/2016. Theo đó, Trung tâm CNTT Tài nguyên Môi trường Hà Nội được phép tiến hành hoạt động đo đạc và bản đồ gồm 8 nội dung chủ yếu:

1:Khảo sát, lập dự án, thiết kế kĩ thuật-dự toán công trình đo đạc và bản đồ; 2:Kiểm tra, nghiệm thu chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ; 3:Đo vẽ, thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1000; 4:Đo vẽ, thành lập bản đồ địa chính các tỷ lệ; 5:Xây dựng cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ; 6:Xây dựng cơ sở dữ liệu địa lý; 7:Thành lập bản đồ chuyên đề; 8:Khảo sát địa hình, đo đạc công trình.

                   

Để thực hiện tốt nhiệm vụ đo đạc bản đồ, cán bộ công chức, viên chức, người lao động Trung tâm CNTT Tài nguyên Môi trường Hà Nội đã nỗ lực tổ chức triển khai công việc, làm cả ngày nghỉ và ngày lễ để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong những tháng đầu năm triển khai, trung tâm đã nhận nhiệm vụ cắm mốc của một số đơn vị cụ thể là: Công ty cổ phần lắp máy Điện nước và Xây dựng chuyển mục đích sử dụng để thực hiện dự án Tòa nhà An Cư - Cowaelmic, Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Hoài Đức đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đất dịch vụ và đấu giá quyền sử dụng đất ở… Trung tâm đang tiếp tục thương thảo hợp đồng và lên phương án cắm mốc cho một số đơn vị khác như: Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị thực hiện dự án Xây dựng Khu đô thị thương mại Thanh Lâm, Đại Thịnh 2- huyện Mê Linh, BQL đầu tư xây dựng quận Hà Đông...

                   

Song song với việc triển khai cắm mốc giới theo chỉ lệnh của Giám đốc Sở, Trung tâm đã và đang tiến hành nghiên cứu, thử nghiệm phương án quản lý mốc giới bằng công nghệ GIS ( hệ thống thông tin địa lý) nhằm đáp ứng kịp thời công tác quản lý mốc giới và khai thác tối đa các ứng dụng CNTT về quản lý mốc giới bằng công nghệ GIS. Việc quản lý mốc giới bằng công nghệ GIS sẽ cho phép vận hành, khai thác và sử dụng ngay trên môi trường Webgis ( ứng dụng Gis trên môi trường mạng Internet ). Sau khi nghiên cứu và thử nghiệm giải pháp quản lý thành công, Trung tâm sẽ đề xuất phương án quản lý mốc giới bằng công nghệ GIS, báo cáo lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét phê chuẩn để Trung tâm triển khai thực hiện, ứng dụng vào công tác quản lý mốc giới.

                    

                     Đ/c Nguyễn Văn Hoàng - GĐ TTCNTT trực tiếp chỉ đạo công tác đo đạc, cắm mốc giới

Hoạt động đo đạc bản đồ và cắm mốc giới của TTCNTT Tài nguyên Môi trường Hà Nội là hoạt động mới nhưng với đội ngũ cán bộ kỹ sư giàu kinh nghiệm, nền tảng chuyên môn vững chắc Trung tâm đã đang thực hiện với hiệu quả cao. Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Trung tâm CNTT Tài nguyên Môi trường Hà Nội bằng năng lực bản thân, kiến thức chuyên môn và trách nhiệm công việc quyết tâm hoàn thành tốt công tác đo đạc bản đồ, quản lý mốc giới, ngày càng hướng tới đáp ứng tốt nhất nhu cầu cho các tổ chức cá nhân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

                    

                                   

                    Đ/c Nguyễn Danh Hiếu - Phó phòng Khai thác dịch vụ nghe triển khai thực hiện nhiêm vụ  

                    

                                Ban Giám đốc cùng cán bộ Trung tâm Công nghệ thông tin TNMT Hà Nội

 Văn Minh