Thứ 509162021

Last update10:56:49 AM

Các hoạt động dịch vụ

 

Các hoạt động dịch vụ của Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội 

1. Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án phát triển công nghệ thông tin thuộc phạm vi quản lý nhà nước về Tài nguyên và Môi trường.

2. Quản lý, thu thập, biên tập, chỉnh lý, tu bổ, phục chế các loại hồ sơ, tài liệu liên quan đến hồ sơ lưu trữ bằng giấy của ngành Tài nguyên và Môi trường.

3. Tổ chức thu thập, xây dựng tích hợp, xử lý, quản lý, khai thác dịch vụ cơ sở dữ liệu Tài nguyên và Môi trường.

4. Dịch vụ cung cấp thông tin tư liệu về nghành Tài nguyên và Môi trường như dịch vụ sao trích lục bản đồ, bản đồ nền, các loại bản đồ chuyên đề,…

5. Xây dựng quản lý khai thác dịch vụ thư viện điện tử về thông tin Tài nguyên và Môi trường.

6. Dịch vụ tư vấn, chuyển giao liên quan đến công nghệ tin học, xử lý thông tin, thiết kế, xây dựng phần mềm tin học, đào tạo bồi dưỡng kỹ thuật trong lĩnh vực Thông tin và Tài nguyên Môi trường.

7. Thẩm định, kiểm tra, giám sát, các đề án, dự án đầu tư công nghệ thông tin liên quan đến lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường; chủ trì thực hiện các dự án công nghệ thông tin, tư vấn thiết kế, triển khai lắp đặt hệ thống trang thiết bị thuộc cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin.

8. Chủ trì xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin Tài nguyên và Môi trường; chủ trì các công trình, đề tài nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin, các dự án hợp tác trong nước và quốc tế.

9. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS (hệ thống thông tin địa lý) trong quản lý đô thị (đất đai, nhà ở, hạ tầng giao thông v.v).