Thứ 212052022

Last update10:44:24 AM

Mức thu giá dịch vụ khai thác và sử dụng tài liệu Tài nguyên và Môi trường

Theo Quyết định số 101/QĐ-TNMT của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội ban hành ngày 07/5/2009 về việc ban hành mức thu giá dịch vụ khai thác và sử dụng tài liệu Tài nguyên và Môi trườngbảng giá khai thác và sử dụng dữ liệu liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ quy định ở 6 dịch vụ sau: Cấp bản sao các loại hồ sơ, tài liệu, các loại văn bản pháp quy liên quan đến lĩnh vực tài nguyên môi trường (trích lục văn bản);

Xem tiếp...

Các hoạt động dịch vụ

  Các hoạt động dịch vụ của Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội  1. Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án phát triển công nghệ thông tin thuộc phạm vi quản lý nhà nước về Tài nguyên và Môi trường. 2. Quản lý, thu thập, biên tập, chỉnh lý, tu bổ, phục chế các loại hồ sơ, tài liệu liên quan đến hồ sơ lưu trữ bằng giấy của ngành Tài nguyên và Môi trường. 3. Tổ chức thu thập, xây dựng tích hợp, xử lý, quản

Xem tiếp...