Thứ 610302020

Last update10:56:49 AM

Hệ thống điều hành tác nghiệp – Công cụ hữu hiệu quản trị cơ quan

Từ xưa tới nay, công tác quản trị tổ chức thực hiện theo phương thức truyền thống. Quá trình trao đổi thông tin giữa các phòng,ban đơn vị, giữa các cán bộ nhân viên thường được thực hiện thông qua các văn bản giấy hành chính, đôi khi là quá trình trao đổi qua điện thoại, qua mệnh lệnh hành chính bằng lời nói. Ngày nay, khi công nghệ thông tin phát triển, xu hướng xây dựng cơ quan điện tử càng ngày càng được quan tâm và phát triển. Quá trình chỉ đạo điều hành được thực thi thông qua các dữ liệu thông tin truyền tải trên mạng điều hành, các gói tin dữ liệu, các mệnh lệnh hành chính được thực thi thông qua thông tin truyền tải trên môi trường mạng máy tính.

Nắm bắt từ xu hướng phát triển công nghệ đó, cùng với thực tế quản trị hành chính của đơn vị, Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường đã xây dựng giải pháp điều hành cơ quan điện tử từ năm 2012. Kết quả mang lại thật không ngờ. Hiệu quả công việc, năng suất lao động của cán bộ viên chức Trung tâm được nâng cao rõ rệt.

 

 

                                                    Hình ảnh của cơ quan điện tử đơn giản và hiệu quả

Qua thực tiễn áp dụng cơ quan điện tử tại Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường, Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường rút ra những kinh nghiệm thực tiễn như sau:

Một là, cơ quan điện tử cần phải có đội ngũ cán bộ “điện tử”. Điều này có nghĩa là đội ngũ cán bộ có tính kỷ luật cao, nghiêm túc trong thực thi nhiệm vụ được giao, ngoài ra phải có một trình độ tin học “ đủ điều kiện” để sử dụng thành thạo máy tính ở mức độ phổ thông cơ bản nhất.

Hai là, quy trình hành chính, quản trị cơ quan phải rõ ràng, minh bạch. Từng khâu, từng mắt xích trong cơ quan phải được xác định rõ vai trò, nhiệm vụ và mối liên kết đến những khâu, mắt xích khác. Điều này có nghĩa là mô hình quản trị cơ quan phải rõ ràng và cụ thể.

 

 

                              Mô hình quản trị tổ chức có yếu tố quyết định đến thành công của một tổ chức

Ba là, hạ tầng công nghệ thông tin của đơn vị phải đủ tốt, đáp ứng được yêu cầu khả năng vận hành như hệ thống quản trị dữ liệu, lưu trữ dữ liệu, an ninh mạng, máy tính cá nhân, thiết bị ngoại vi hỗ trợ như máy in, fax, photocopy, scan .v.v.

Với mô hình cơ quan điện tử áp dụng tại Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên môi trường Hà Nội. dường như khoảng cách địa lý giữa hai trụ trở của Trung tâm đặt ở hai đầu thành phố được rút ngắn. Thông tin quản lý ngay lập tức và chính xác được lưu chuyển đến lãnh đạo Trung tâm và các bộ phận, cá nhân khi có yêu cầu chỉ đạo điều hành.

Việc áp dụng mô hình cơ quan điện tử của Trung tâm Công Nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường Hà Nội không chỉ là quản lý văn bản giấy tờ mà còn là quá trình điều hành và chỉ đạo mệnh lệnh hành chính trên môi trường mạng. Ở mọi lúc, mọi nơi việc điều hành và quản lý cơ quan luôn được duy trì và theo dõi chặt chẽ thông qua hệ thống điều hành cơ quan điện tử.

Như vậy, thực tế hoạt động của các tổ chức, suy cho cùng thì mọi giải pháp, cách thức quản lý cùng đều hướng đến một mục đích quan trọng nhất là tổ chức đó đạt được những mục tiêu, chiến lược phát triển theo kế hoạch đặt ra. Hiện nay, cán bộ viên chức Trung tâm Công nghệ Tài nguyên và Môi trường đang cùng nhau chung sức xây dựng một mô hình quản lý cơ quan điện tử khoa học để mong muốn đat được những mục tiêu phát triển của Trung tâm trong tương lai.

 

N.V.H