Thứ 610302020

Last update10:56:49 AM

TU BỔ TÀI LIỆU LƯU TRỮ - GIẢI PHÁP QUAN TRỌNG GÓP PHẦN PHÁT HUY TUỔI THỌ VÀ GIÁ TRỊ TÀI LIỆU

Lưu trữ tài liệu, nhất là những tài liệu thuộc lĩnh vực nghiên cứu khoa học là một việc làm rất cần thiết đối với tất cả các cơ quan, ban ngành của cả nước. Nhờ có sự phát triển của công nghệ thông tin nên những tài liệu được số hóa và lưu dưới sự trợ giúp của máy tính thì người làm công tác lưu trữ không có gì phải lo ngại. Nhưng với những tài liệu cũ có giá trị giúp cho quá trình nghiên cứu, nhưng lại được in ấn, thậm chí viết tay dưới dạng những văn bản hoặc đóng thành những quyển, tập tài liệu thì việc lưu giữ, bảo quản hoàn toàn không hề đơn giản.

Có thể thấy rằng: Cùng với sự hủy hoại của thời gian, của lịch sử, đôi khi chính sự vô tình của con người cũng sẽ khiến các tài liệu lưu trữ nếu không được bảo quản tốt theo đúng quy trình sẽ nhanh chóng bị xuống cấp, rách, mủn, khô gãy và dẫn đến việc hoàn toàn mất giá trị sử dụng hoặc gây trở ngại lớn đến quá trình nghiên cứu của nhiều nhà khoa học. Các nguy cơ này sẽ dẫn tới việc khó khăn trong công tác khai thác giá trị tài liệu lưu trữ, đặc biệt là những tài liệu có tính chất quý, hiếm.

                                           Tài liệu lưu trưc bị hủy hoại theo thời gian

Nhận thức được tầm quan trọng của việc lưu trữ và sử dụng tài liệu sao cho hiệu quả; qua thực tiễn quản lý và khai thác tài liệu lưu trữ của ngành tài nguyên môi trường, cán bộ, viên chức Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội đã từng bước tìm phương thức gìn giữ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ về đất đai, bản đồ qua nhiều thời kỳ.

Quá trình xử lý, khôi phục, tu bổ tài liệu lưu trữ bị rách, hỏng do thời gian được đội ngũ cán bộ, kỹ thuật viên của Trung tâm thực hiện công phu và tỉ mỉ.  Nhiều công đoạn thực hiện trong toàn bộ quá trình tu bổ được áp dụng như: Sưu tầm tài liệu quý, hiếm, phân loại, mức độ hư hỏng, tìm giải pháp tu bổ thích hợp, thử nghiệm thực hành, áp dụng thực hiện, đánh giá, kiểm tra v.v.

Tài liệu lưu trữ sau khi được cán bộ và kỹ thuật viên của Trung tâm tu bổ xong sẽ có khả năng tăng thêm độ bền tài liệu đến vài chục năm bảo quản; tính toàn vẹn và xác thực của tài liệu theo đó cũng được đảm bảo. Đây là một trong những điều kiện quan trọng tạo nên giá trị của tài liệu lưu trữ, đặc biệt là những tài liệu lưu trữ dạng quý hiếm. Đối với ngành Tài nguyên và Môi trường, những tài liệu lưu trữ có giá trị quý hiếm qua nhiều giai đoạn lịch sử quản lý nhà đất như các tài liệu cũ quản lý nhà đất thời kỳ Pháp thuộc (trước năm 1954), tài liệu thời kỳ sau hòa bình lập lại (sau năm 1954) cho đến nay vẫn còn giá trị về mặt khai thác và sử dụng, giúp ích rất lớn cho công tác quản lý nhà nước về đất đai tại đô thị.

 

Với sáng kiến thực hiện tu bổ, bảo tồn, lưu giữ lâu dài những loại tài liệu nhà đất qua các thời kỳ, cán bộ, viên chức Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên Môi trường Hà Nội, đã phát huy được giá trị tài liệu lưu trữ, phục vụ hiệu quả cho công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường tại Thành phố Hà Nội theo tinh thần Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg ngày 02/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ. Qua đó đóng góp một phần không nhỏ vào việc duy tu, bảo tồn những tài liệu lịch sử, khoa học phục vụ cho việc nghiên cứu của Trung tâm và rất nhiều ban ngành khác trong hiện tại và cả những năm sắp tới.

N.V.H